Blog de Capacitador.es

Què és la PNL?

La PNL la van crear Richard Bandler i John Grinder a partir dels anys 70. Es tracta d'una tecnologia de desenvolupament personal/professional i comunicació. Van començar observar a psicoterapeutes que eren molt efectius en els seus treballs (Milton Erickson, Virgina...

read more

Condicions de descompte

Mileuristes, ONG i professionals d'ajuda. Els mileuristes han d'aportar documentació dels seus ingressos i signar un document confirmant economia. El descompte a ONG, es refereix a empleats (no a voluntaris) que compten amb l'autorització de l'ONG, que ha...

read more

Remodelar la PNL part 1: “Models i Modelatge”

Este és el primer article que John McWhirter va escriure per a la revista de l'ANLP britànica "Rapport". El desenvolupament d'estos articles dóna una idea del rigor i profunditat del seu treball. INTRODUCCIÓ L'article en l'últim número de la revista "Rapport" escrit...

read more
Send this to a friend