Richard Feynman: El nom no és coneixement

Richard Feynman, va ser físic i li van concedir el premi Nobel en 1965. T’oferim una interessant entrevista sobre nomenar realitat, molt útil per a entendre un aspecte del DBM®. Narrador: Feynman es troba en l’avantguarda d’un dels més antics i més...

Tipus de canvi bàsics en DBM®

El canvi és quelcom que es busca contínuament en moltes àrees: el canvi en estructures empresarials, el canvi en psicoteràpia, etc. Però una de les dificultats per a dur a terme canvis que siguen sostenibles, que siguen útils, etc. és que no solen haver-hi...

Pensar-Sentir-Fer

Hi ha disciplines que posen l’èmfasi només en el Pensar, altres que emfasitzen en el Sentir i altres que creuen que l’única cosa important és l’Actuar. En DBM®, com a metodologia realment holística, mantenim la interconnexió entre el pensar, sentir i fer. Ací tens...