Hi ha disciplines que posen l’èmfasi només en el Pensar, altres que emfasitzen en el Sentir i altres que creuen que l’única cosa important és l’Actuar. En DBM®, com a metodologia realment holística, mantenim la interconnexió entre el pensar, sentir i fer.

Ací tens un vídeo d’uns dos minuts, a on Carles Porcel, el director de Capacitador.es, explica la importància d’integrar aqueixes tres àrees del ser humà.

Send this to a friend