TREBALL EN EQUIP

Molts executius són bons aconseguint objectius però no funcionant en equips. Ajude a crear una actitud apropiada perquè funcionen millor treballant harmònicament amb altres persones.

Lideratge

Liderar ha de veure amb escoltar, motivar, comprendre a l’altra persona.

La persona que lidera no naix, es fa al llarg de la seua vida, desenvolupa habilitats comunicatives, en definitiva s’aprén.

Metodologia DBM®

Per la metodologia que ús, el DBM® i la meua extensa i fructífera experiència, puc afirmar honestament que la meua ajuda sol ser molt més precisa, profunda, duradora i breu que la majoria dels enfocaments tradicionals.

Treball en Equip

Un bon funcionament de l’equip suposa guanyar en eficàcia, en bon clima laboral i en sentit de pertinença.

Si tens un equip al teu càrrec, açò és el que et propose: ajudar-te a desenvolupar noves habilitats, una actitud més apropiada per a fomentar la col·laboració de manera autèntica i la creació d’un clima de treball que convide a la innovació, a l’assoliment d’objectius i a una millor presa de decisions.

"Aprèn a governar-te a tu mateix, abans de governar als altres"

– Soló d’Atenes, segle V A. de C.

Ajude a:

  • Sensibilitzar-te amb els valors, inquietuds, necessitats de cada membre de l’equip.
  • Comunicar-te honestament amb ells.
  • Aprendre a com funciona un mateix davant situacions freqüents.
  • Superar reaccions “automàtiques” que limiten el lideratge.
  • Aprendre crear habilitats i actituds per a liderar equips.

 

 • Aprendre a motivar-se a un mateix i a motivar a altres persones.
 • Valorar els acompliments de cada membre, segons el seu estil personal.
 • Aprendre a donar i rebre crítiques.
 • Adoptar una actitud apropiada per a prevenir i resoldre conflictes.
 • Fomentar la capacitat d’aprenentatge pròpia tractant amb l’equip.
 • Desenvolupar una perspectiva dinàmica de com funciona l’equip al llarg del temps.
 • Identificar biaixos i tendències en la motivació individual.
 • Aprendre a delegar.
Send this to a friend