OPOSICIONS

T’ajudem a motivar-te en l’estudi, a ser disciplinat, a superar pors i bloquejos i a millorar la confiança en les pròpies possibilitats gràcies a potenciar una preparació mental robusta.

Oposicions

Amb freqüència, quan s’inicia l’estudi per a les oposicions, s’inicia per un lloc de treball que donarà seguretat monetària o amb il·lusió d’un treball vocacional o per desenvolupar una carrera professional nova.

Atenció a l'Opositor

695 015 569

Crida’m sense compromís i t’explique com puc ajudar-te en la teua oposició

I quan es comença a estudiar apareixen els primers obstacles:

 • Ansietat pel possible fracàs.
 • Falta d’habilitat realista planificant el temari.
 • Capacitats d’estudi (memòria, comprensió, etc.) “oxidades”.
 • Dubtes sobre les pròpies capacitats.
 • Massa sever i exigent amb un mateix.
 • Temor a quedar-se en blanc en l’examen.
 • Sentiment de monotonia en l’estudi.
 • Poquíssimes activitats lúdiques.
 • Distraccions: internet, mòbil, televisió, etc.
 • Una planificació deficient.
 • Una sensació de que s’avança poc.
 • Sentiment d’autoestima fluctuant.
 • Aïllament social.
 • Comparacions odioses, amb altres persones que “suposadament” estan més preparades.
 • Insomni o irritabilitat.
 • “Els que ja treballen viuen millor”, amb el que es crea un sentiment de pèrdua de temps.
 • Pressió per aprovar de l’entorn familiar o uns altres.
 • Perfeccionisme excessiu.
 • Pensaments catastrofistes.
 • Sensació de no arribar a tot el temari.
 • Mai hi ha suficient estudi.
 • Por a fracassar.

Superació d’Obstacles

Ara bé, cadascuna d’aquests assumptes es poden superar, com ho han fet clients als quals he ajudat.

I se sorprenen satisfactòriament, per que per moltes capacitats intel·lectuals que tinguen, les capacitats desenvolupatives, amb freqüència, no les han potenciat, i en molts casos ni tan sol sabien que existien.

Les capacitats desenvolupatives tenen a veure amb ser capaç de:

 • Planificar realistament.
 • Aprendre a asserenar-se estudiant.
 • Valorar l’esforç realitzat.
 • Tenir un sentit sòlid d’avançar en el temari.
 • Mantenir la calma i l’aplom en l’examen.
 • Trobar satisfaccions en la vida d’opositor.
 • Comparar-se equilibradament, com a forma d’estímul per a continuar estudiant.
 • Minimitzar pensaments derrotistes.
 • Apreciar el desenvolupament de capacitats intel·lectuals (retentiva, discerniment,…)
 • Aprendre a motivar-se en els moments baixos.
 • Saber complementar una certa vida social/lúdica/familiar amb l’estudi continu.
 • Tenir pensaments realistes que encoratgen l’estudi continuat.
 • Crear un sentit d’exigència estimulant.
 • Aprendre a concentrar-se i a mantenir-se en la direcció marcada.
 • Organitzar-se mentalment perquè l’estudi condisca més i tenir sentit sòlid d’avançar.
 • Evitar actituds del tipus: “La lletra amb sang entra”.
 • Confiar en les pròpies possibilitats sobre la base del temari completat.
 • Gestionar adequadament els alts i baixos per a mantenir-se estudiant.
 • Aprendre a concentrar-se en l’estudi malgrat certs entorns.
 • Assumir el risc de dedicar el temps d’estudi.
 • Saber com trobar certs al·licients en l’estudi.
 • Jutjar-se equànimement a si mateix.

Vols assegurar-te que és apropiat aquest tipus de treball per als teus objectius?

El teu cas és diferent?

Telefona’m al 695 015 569 i t’orientaré personalment.

Preparació Mental

La meua ajuda consisteix a estructurar com pensa i sent el client per a oferir-li un “vestit a mesura” amb una nova manera de jutjar(es), una nova actitud constructiva per a preparar robustament les oposicions.

Si dic que aquesta és una preparació mental robusta de les oposicions, és perquè:

 • Ajude l’opositor a crear una actitud de resistència al descoratjament.
 • Ensenye a l’estudiant com mantenir una motivació vigorosa.
 • Li facilite la confiança i seguretat sòlida en si mateix.
 • Instruïsc a l’opositor com aconseguir una sensació de tranquil·litat.

La meua ajuda no es tracta d’oferir-li al meu client formes de pensar “lògiques”, sinó que li done pautes perquè canvie la seua forma de processar mental, la qual cosa facilita que la integració es produïsca eficaçment, gràcies a la pràctica mental de l’estudiant.

%

Des de 2018 hem preparat 54 opositors i han aprovat 48 = 89% d'èxit

I després d’aprovar l’examen?

També ajude després d’aprovar l’examen.

Hi ha persones que han quedat “tocades” per tant esforç i temps. “Tocades” per que s’han tornat apàtiques, amb nul·la vida social, amb poca adaptació al lloc de treball, sense cap satisfacció de l’èxit aconseguit.

I també ajude a persones que, després d’haver-ho provat infructuosament, ha quedat danyades la seua autoestima, han sucumbit a la pressió social, dubten de les seues pròpies capacitats, es denigren a si mateixes, veuen un futur negre, etc.

Els ajude a superar aqueixes actituds per a desenvolupar un nou estat anímic que li permeta reorientar la seua vida en nous àmbits professionals i obrir una etapa vital.

Testimoni

Crear una actitud de motivació i mantenir-la al llarg de tots els mesos d’estudi és fonamental per a arribar al moment de l’examen.

Atenció individual i personalitzada a les teues necessitats

Atenció personalitzada

No aplique tècniques estàndard. Faig “vestits a mida” per a tindre més resultats efectius.
Fins i tot situacions aparentment iguals, com por als exàmens, cada persona sol tindre unes característiques diferents.
És amb aqueixa peculiaritat amb la qual treballe perquè el meu client siga capaç de superar-la i se senta potenciat i amb confiança en les seues possibilitats.

Sessions Individualitzades

Les sessions són individuals i es poden fer presencials a València, per videoconferència o telèfon i requereixen cita prèvia.

En ser una consulta personal, em permet adaptar-me a les particularitats del meu client tant en assumptes a tractar com en horaris.

Telefona’m al 695 015 569 i t’orientaré en les teues inquietuds.

Send this to a friend