COACHING INDIVIDUAL PER A EMPRESES

Cada dia més, les empreses són més conscients de cuidar als seus empleats. Oferir-los sessions individuals s’ha demostrat una eina per a l’augment del rendiment i la satisfacció.

Metodologia DBM®

Per la metodologia que ús, el DBM® i la meua extensa i fructífera experiència, puc afirmar honestament que la meua ajuda sol ser molt més precisa, profunda, duradora i breu que la majoria dels enfocaments tradicionals.

Coaching Individual per a Empreses

Aquest servei està pensat per a aquelles empreses que volen ajudar a alguns dels seus empleats a superar dificultats puntuals, transició a nous rols, potenciar el lideratge o a aprendre a reflexionar fructíferament.

La direcció contracta aquest servei com a estímul per als seus empleats.


Amb freqüència la formació in company no cobreix les necessitats de certs empleats: directius o especialistes d’una empresa, es troben amb bloquejos mentals, s’enfronten amb reptes que requereixen un esforç de creativitat extra o necessiten adaptar-se a situacions canviants.

Quan atenc individualment a una persona, em concentre a ajudar-li a crear un nou punt de vista per a millorar el seu rendiment i el seu benestar per a poder continuar amb el seu treball.

Aquest treball individual és apropiat per a:

 

 • Reubicació en un nou departament.
 • Desenvolupament d’habilitats de lideratge/seguidatge.
 • Reduir l’estrès i millorar la salut i benestar.
 • Reflexionar creativa i eficaçment.
 • Adaptació a nous equips o cultures estrangeres.

 • Aprendre a delegar.

 • Millorar la comunicació interpersonal.
 • Augment de la productivitat.
 • Superar l’excés de perfeccionisme.
 • Potenciar capacitats socials.
 • Analitzar millor els problemes per a desenvolupar solucions sòlides.
 • Apreciar els avanços de la carrera professional.
 • Increment de la seguretat en si mateix.
 • Fomentar capacitats d’aprenentatge: idiomes, noves tecnologies, etc.
 • Identificar punts forts per a continuar desenvolupant-los.
 • Habilitats per a gestionar conflictes.
 • Capacitats de visió estratègica.
 • Saber utilitzar la retroalimentació.
 • Aprendre a escoltar i empatitzar, deixant prejudicis apart.

Sesiones presenciales en la propia organización, en Valencia o por videoconferencia.

 

Send this to a friend